Autor-Archive: Christian Bleeker

How do you register for Amazon FBA?

As an e-commerce entrepreneur, you can choose to sell your products on Amazon. Because the marketplace is evermore invested in expanding their worldwide reach, selling through Amazon is definitely something to consider.  You can opt for multiple methods if you want to sell on Amazon. But, in all cases you need to have an Amazon […]

Verkoper op Amazon? Alles wat je moet weten over Amazon FBA

Als e-commerce ondernemer kan je er voor kiezen om producten te verkopen op Amazon. Aangezien de marktplaats sterk inzet op een wereldwijde groei is het zeker iets om te overwegen.  Verkopen op Amazon kan op een aantal manieren. Ten eerste moet je een Amazon account aanmaken. Vervolgens kan je kiezen of je de opslag en […]

The consequences of Amazon’s launch in Belgium on your VAT registrations

Amazon has been on an expansion drift lately. Because of this, the retailer plans to launch its platform for e-commerce in five new countries by early next year. Although their expansion to Chile, Colombia, Nigeria, and South Africa might be interesting when it comes to the potential of the marketplace, Amazon’s launch in Belgium might […]

Amazon komt naar België. Wat betekent dat voor jouw btw?

Amazon heeft de laatste tijd veel verschillende acties ondernomen om het bereik van haar netwerk uit te breiden. In dezelfde gedachtelijn is de retailer nu bezig met haar lancering in vijf nieuwe landen. Aan het eind van dit jaar zullen in ieder geval Chili, Colombia, Nigeria en Zuid-Afrika gebruik kunnen maken van de diensten van […]

E-commerce en btw-compliance: is het verstandig om het proces te automatiseren?

Volgens het gezegde zijn er maar twee dingen zeker in het leven. Een daarvan is belasting. Het betalen ervan is één ding, maar het proces om te voldoen aan de verschillende btw-verplichtingen is een tweede. Afhankelijk van de situatie van je bedrijf kan dit een tijdrovende en dure taak zijn. Meer en meer bedrijven vragen […]

E-commerce and taxes: should your company automate VAT compliance?

As the saying goes, only two things are certain in life. One of them being taxes. Paying them is one thing, but the process of maintaining your compliance with changing tax legislation is another. Depending on the situation of your company, dealing with these different obligations can be pretty difficult. Especially when you’re an e-commerce […]

Interview with UX designer Alex about the redesign of Staxcloud

How are Staxxer’s platforms made user friendly? A conversation with our front-end developer As a customer of Staxxer and user of Staxxcloud, the design of our platforms is the first thing that you interact with. First impressions are important, so at Staxxer we put great value on creating an easy-to-use platform. A platform that looks […]

Interview met UX designer Alex over het redesign van Staxcloud

Hoe worden Staxxer’s platformen gebruiksvriendelijk gemaakt? Een gesprek met onze UX designer Alex. Als klant van Staxxer, en gebruiker van onze Staxcloud, is het design van onze platformen en software het eerste waarmee je in aanraking komt. Een eerste indruk zet vaak de toon. Bij Staxxer hechten we daarom veel waarde aan een gebruiksvriendelijk platform, […]

PAN European VAT numbers and Amazon FBA

Do you sell products through Amazon in Europe? Then you can (and probably should) opt for PAN European Fulfillment by Amazon (FBA) using PAN EU VAT identification numbers. But what does this all mean? What is Amazon PAN European FBA? This entails that Amazon takes care of your logistics – shipments, returns, customer service, invoicing […]

Amazon VAT issues for sellers on Amazon EU

As a busy entrepreneur you have managed to successfully set up your e-commerce business in an EU country! A logical next step would be to expand the reach of your product by distributing through an established online retailer such as Amazon EU. Below we address how to navigate the proper VAT channels as a first-time […]

Let's talk VAT.