ostrigsk momsnummer

Ansøgning om et østrigsk moms nummer

Satser for moms Østrig

Der gælder følgende satser i for moms i Østrig:

 • En generel eller høj moms sats i Østrig = 20%
 • En lav moms sats i Østrig = 13% og 10%

E-handelstal Østrig

 • Østrigs befolkning = 8,92 millioner
 • 2020: 84% af befolkningen i Østrig køber online

De 5 største e-handelsforhandlere i Østrig:

 • Amazon.at = 843 mio. euro
 • Zalando = 346 mio. euro
 • Universal = 111,9 mio. euro
 • Shop-Apotheke = 93,7 mio. euro
 • Otto = 84,4 mio. euro

Hvornår skal man momsregistreres med et østrigsk moms nummer

Du være betale moms i Østrig og derfor have et østrigsk moms nummer hvis du: 

 • overfører dine egne varer til Østrig, og der er tale om en levering inden for Fællesskabet. Med andre ord, du sætter aktier i Østrig;
 • du køber varer i Østrig og betaler derfor moms i Østrig. Derefter skal du enten (1) levere disse varer inden for Østrig og andre EU-lande eller (2) eksportere disse varer uden for EU;
 • du importerer varer til Østrig fra lande uden for EU og sælger dem derefter i Østrig og andre EU-lande;
 • du sælger varer online til privatpersoner i Østrig og når den europæiske grænse for fjernsalg på 10.000 euro;
 • du sælger varer online via Amazon. Hvis du sælger varer i andre EU-lande via det paneuropæiske* FBA**-program, skal du registrere dig direkte for EU moms i de pågældende EU-lande.

* Har du planer om at sælge paneuropæisk via Amazon? Så skal du være opmærksom på at der gælder andre EU momsregler. I så fald skal du være moms registreret i 6 EU-lande (Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Polen, Tjekkiet og Tyskland).**FBA står for Fulfilment by Amazon. Amazons lagre kaldes opfyldelsescentre”.

Tærskelbeløb forsvinder, hvad vil ændre sig (One Stop Shop momsnummer ansøgning Østrig)?

Fra den 1. juli 2021 udløber tærskelbeløbene for fjernsalg inden for EU pr. EU-land. I stedet vil der være en fælles tærskelværdi på 10.000 euro (gældende for alt fjernsalg af varer inden for EU samt salg af digitale tjenester til forbrugere i EU). Hvis dit samlede årlige salg til udlandet i EU-lande er under 10.000 euro, kan du fortsat opkræve dansk moms som en dansk webshop, så længe transporten af forsendelsen starter i Danmark, og du har et forretningssted i et EU-land. Så snart du overskrider tærsklen på 10.000 euro, skal du opkræve momssatsen i det EU-land, hvor din kunde befinder sig. Du kan lave din udenlandske momsangivelse på 2 måder:

 1. Du skal indsende en lokal momsangivelse for hvert EU-land, hvor du har solgt varer.
 2. Du tilmelder din virksomhed til “EU-ordningen” i den nye éé en enkelt kontaktpunkt (One Stop Shop) i skattevæsenet.

Østrigsk moms nummer ansøgning Amazon FBA

Amazon har (endnu) ikke opfyldelsescentre i Østrig, og derfor er Amazon FBA endnu ikke muligt i Østrig. Du skal dog have et momsregistreringsnummer i Østrig, hvis du sælger lokalt (via andre kanaler). Også hvis du ønsker at kræve moms tilbage i Østrig

Hvad får jeg, hvis jeg ansøger om et østrigsk moms nummer?

På den ansøgning om et østrigsk moms nummer du vil modtage følgende dokumentation fra os:

 1. Virksomhedsnummer: det østrigske moms nummer. For eksempel: AT1234567890 (AT + 10 tegn)

Hvordan ansøger man om et moms nummer i Østrig?

Vil du have os til at ansøge om et østrigsk moms nummer for dig? Vores lokale Staxxere hjælper dig gerne på vej. Vi er eksperter i moms regler og momssatser i EU lande og kan altid rådgive og assistere i din sag.

Ansøg om østrigsk momsnummer