Sådan laver du en momsindberetning for e-commerce

momsindberetning

“Value Added Tax” eller “VAT” som det engelske begreb også forkortes, er en generel forbrugsafgift for virksomheder, der sælger til lande i Den Europæiske Union (EU). Den er vigtig for, at det europæiske indre markedssystem kan fungere korrekt. Moms gælder for alle varer og tjenesteydelser, der transporteres til eller forbruges i EU. Hvis du er en iværksætter, der sælger til lande i EU, så skal du derfor før eller siden beskæftige dig med moms. Denne artikel vil blandt andet gå i dybden med moms på e-handel, EUs momsændringer i 2021, hvordan du indsender din momsangivelse samt hvad du skal være opmærksom på som e-commerce sælger.

E-commerce momsændringer og EU momsændringer i 2021

Hvis du driver e-commerce, sælger du højst sandsynligt til forskellige lande i EU. Det er derfor sandsynligt, at din virksomhed skal håndtere forskellige momsindberetninger. Derfor kan det til tider være en tidskrævende opgave, som gør, at det kan være svært at overholde samtlige skatteregler.

I 2021 har ændringer i EUs momslovgivning indført en helt ny måde at håndtere dine momsindberetninger på. Vi tager her et kig på hvad disse ændringer omfatter. Og vi ser blandt andet på hvordan det former den måde, hvorpå du skal indsende din momsindberetning som e-commerce sælger.

EU momsændringer i 2021

I slutningen af 2017 blev EUs medlemsstater enige om en integreret momslovgivning om e-handel. Der var tale om en omfattende ændring, som derfor tog noget tid at gennemføre. Lovgivningen ville træde i kraft i juli 2021.

Et par af momsændringer skabt i 2021 var forholdsvis vigtige. For eksempel blev der indført en EU-dækkende tærskel for fjernsalg på 10.000 euro. Hvis dit samlede fjernsalg overstiger denne tærskel, skal du anvende destinationslandets momssatser. Dette kaldes også for destinationsprincippet. Under tærsklen kan du anvende indenlandske momssatser.

Hensigten med EUs momsændringer i 2021 var at give online virksomheder mulighed for at vækste. Det ville også bidrage til at øge den internationale konkurrence mellem virksomheder af forskellig størrelse. Det reducerer kompleksiteten og omkostningerne ved momsforpligtelser, samtidig med at det mindsker indtægtstabet for EUs medlemsstater. Det nye lovgivningssystem fik navnet One Stop Shop.

Hvad er One Stop Shop moms?

En One Stop Shop-momsindberetning samler alle de forskellige momsindberetninger fra de forskellige EU-lande. Du har kun brug for én enkelt indberetning til at håndtere alle dine momsforpligtelser i EU. Din identifikationsmedlemsstat er den stat, hvor din moms indberettes. 

One Stop Shop har tre forskellige ordninger. Din forretningsmodel bestemmer, hvilken ordning der gælder for dig. Vi vil her kort diskutere EU-ordningen og ordningen udenfor EU.

EU-ordningen for One Stop Shop

EU-ordningen gælder for personer, der har en virksomhed, som er etableret i en af medlemsstaterne. Din registrering skal ske i det land, hvor din virksomhed er etableret. Du er en afgiftspligtig sælger i henhold til EU-ordningen, hvis du leverer varer: 

  • via en elektronisk brugerflade (for eksempel Amazon eller eBay);
  • som fragtes mellem forskellige steder indenfor EU;
  • til personer, der ikke er afgiftspligtige.

One Stop Shop-ordningen udenfor EU

Du kan også være etableret uden for en medlemsstat og samtidig sælge til forskellige EU-lande. I så fald kan du benytte dig af ordningen for ikke-EU-medlemmer. Grundlæggende gør en leverandør her nøjagtig det samme som under EU-ordningen. Den eneste forskel er, at du ikke er etableret i EU. 

Da du sælger i EU, skal du overholde EUs momsforpligtelser. Du kan i dette scenarie se dig selv som en afgiftspligtig person udenfor EU. I dette tilfælde kan du vælge en hvilken som helst medlemsstat til din registrering af din ordning udenfor EU. Når du er registreret, vil den medlemsstat, hvor du er registreret, generere dit personlige One Stop Shop-momsregistreringsnummer.

Hvordan indsender man sin momsindberetning?

Som e-commerce sælger har du flere forskellige muligheder for at indsende dine momsindberetninger. One Stop Shop-ordningen gør indberetningen en hel del nemmere, men det er ikke obligatorisk at bruge den. Derudover kan det også være nødvendigt at foretage en lokal momsindberetning, hvis du gør brug af ‘Fulfillment by Amazon’. Afhængigt af din situation kan du hænde at skulle gøre brug af flere forskellige momsnummer-registreringer.  

One Stop Shop-momsindberetning

Din One Stop Shop-momsindberetning skal indsendes hver tredje måned. Det er reglerne i din medlemsstat, som afgør, hvordan det skal foregå. Normalt kan du bruge den lokale online One Stop Shop-portal til dine indberetninger. 

Den medlemsstat, hvor du er identificeret, vil bede dig om at angive alle oplysninger om dit salg til forskellige EU-lande. Herefter kategoriserer de lokale skattemyndigheder alle dine salg. På denne måde bestemmes det, hvor meget skat du skal betale til hver enkelt EU-medlemsstat. Der oprettes også et personligt momsnummer. Dette gør det muligt for dig at betale det fulde beløb til den medlemsstat, hvor du er identificeret. Herefter vil de dele dine betalinger op i overensstemmelse hermed.

Momsindberetning med forskellige registreringer

Som nævnt kan du vælge forskellige lokale registreringer. Hvis du opbevarer varer i et andet land end det land, hvor du har din One Stop Shop-registrering, er lokale registreringer faktisk en forpligtelse.

Lokale registreringer kræver mere administration. Det betyder også, at du skal tage hensyn til de forskellige krav i de forskellige lande. Der kan f.eks. være forskelle i forhold til den dato, hvor du skal indsende dine indberetninger. Du bør nemlig være opmærksom på infrastrukturen og lovgivningen omkring skatter i de forskellige lande. Det kan dog stadig være en fordel at have flere registreringer afhængigt af din situation.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på i forbindelse med min momsindberetning som e-commerce iværksætter?

Man kan overordnet konkludere, at især fire faktorer er afgørende for hvordan du skal indberette din moms:

  • hvis din virksomhed er etableret i et EU-medlemsland;
  • hvis dit fjernsalg indenfor EU overstiger tærskelbeløbet på 10.000 euro;
  • hvis du sælger til flere forskellige EU-lande;
  • hvis du foretrækker at have lokale registreringer.

Som iværksætter inden for e-handel er det mere end sandsynligt, at du sælger via forskellige markedspladser. Efterhånden som din virksomhed vokser, vokser også den administrative byrde i forbindelse med at overholde samtlige momsregler. Mange e-commerce virksomheder tyer derfor til software, der kan automatisere moms-administrationen. Du bør dog sikre dig, at en sådan software er velegnet til din e-handelsvirksomhed.

Vil du gerne sikre dig at du overholder alle gældende momsregler?

Staxxer kan sørge for, at det altid er tilfældet i din virksomhed. Staxxer har en bred og lang erfaring med e-commerce og kan derfor tilbyde en momssoftware, som tager hånd om alle de vigtige aspekter vedrørende EU-moms. På den måde kan vi sikre at din virksomhed altid overholder samtlige momsregler indenfor EU. Staxxer bygger sin service og tjeneste på menneskelige relationer. Vi har ingen robotter, men yder dig i stedet personlig hjælp fra vores danske medarbejdere. Skulle du have et spørgsmål vedrørende moms i din virksomhed, så sidder vi klar til at hjælpe dig.

Gider du heller ikke bekymre dig om din virksomheds mange forskellige momsspørgsmål? Så tjek vores tilbud her og lad os klare det for dig!


Let's talk VAT.