Register as Partner

Username

Your username.

Account Email

Your primary email, used for logging in.

Voornaam

Uw voornaam.

Achternaam

Uw achternaam.

Email betaling (paypal)

Uw PayPal-betalingse-mail, waarnaar wij commissiebetalingen zullen sturen. Kan hetzelfde zijn als het e-mailadres van uw account.

Password

Your primary password, used for logging in.

Wat is je website url?

Hoeveel verkeer heeft je website iedere maand?

Op welke social media ben je actief?
Wat is je niche?

Wat is je favoriete Staxxer dienst en waarom?

Hoe ga je ons promoten?

Vertel ons iets over uzelf en hoe u onze producten wilt promoten.

Your account will need to be approved before you can earn Referrals. You'll receive an email once it's approved.