Btw-gids voor Nederland

Meer informatie over Nederlandse btw-tarieven en naleving in Nederland. Begrijpen hoe btw werkt, de verschillende tarieven, vrijstellingen en regels voor btw-aangifte.

Btw-gids voor Nederland

Welkom bij onze praktische gids over btw (belasting over de toegevoegde waarde) voor Nederland, gemaakt om e-commerce verkopers binnen Europa te helpen die overwegen hun activiteiten uit te breiden naar de Nederlandse markt. Inzicht in het Nederlandse btw-stelsel is essentieel voor het soepel runnen van een bedrijf en om compliant te blijven met zowel de lokale als de Europese btw-regelgeving. In deze gids geven we essentiële informatie over de btw-tarieven voor verschillende soorten producten en diensten, het btw-registratieproces, de indieningsvereisten en andere cruciale punten.

Nederlandse btw-tarieven in 2024

Nederland stelt zijn btw-tarieven vast in overeenstemming met de EU-regelgeving en zorgt ervoor dat het standaardtarief op of boven het EU-minimum van 15% ligt. Als je als btw-plichtige in Nederland zaken doet, is het noodzakelijk om de juiste btw-tarieven op je verkopen toe te passen en de geïnde belasting aan de Belastingdienst af te dragen.

Hieronder staan de btw-tarieven die in Nederland van toepassing zijn:

Tarief Type Gedekte goederen en diensten
21% Standaard btw-tarief Het standaard btw-tarief is van toepassing op de meeste goederen en diensten.
9% Verlaagd btw-tarief Boeken, eten, medicijnen, kunst, antiek en toegang tot culturele en sportevenementen.
0% Nultarief Internationaal vervoer, bepaalde zee- en luchtvervoersdiensten en goederen die buiten de EU worden geëxporteerd.

Btw-compliance in Nederland

Naleving van de Nederlandse btw-specificaties is cruciaal voor bedrijven om juridische of financiële complicaties te voorkomen. Dit omvat het verkrijgen van een Nederlands btw-nummer en het voldoen aan de deadlines voor btw-aangifte.

Hoe registreer ik me voor btw in Nederland?

Bedrijven die in Nederland belastbare leveringen willen verrichten, moeten zich registreren voor de btw. De stappen voor registratie zijn:

  1. Aanvraag indienen: Vul de juiste btw-registratieformulieren in die verkrijgbaar zijn bij de Nederlandse Belastingdienst.
  2. Documentatie: Zorg voor relevante documentatie, waaronder de oprichtingsdocumenten van je bedrijf, een identiteitsbewijs voor de directeuren en een beschrijving van je bedrijfsactiviteiten.

Zodra je aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd, krijg je een Nederlands btw-nummer, dat verplicht is voor al je btw-transacties binnen Nederland.

Nederlandse btw-aangifte

Btw-plichtige bedrijven in Nederland moeten regelmatig Btw-aangifte doen. De frequentie van indienen en de deadlines kunnen variëren op basis van bedrijfsgrootte en transacties.

  • Elektronisch indienen: Btw-aangiften worden meestal elektronisch ingediend via de online diensten van de Nederlandse Belastingdienst.
  • Indiening en betaling: Tijdige indiening van btw-aangiften en betaling van eventueel verschuldigde btw is noodzakelijk om boetes te voorkomen, in overeenstemming met de btw-richtlijn.

Voor gedetailleerde instructies over btw-aangifteprocedures of recente updates kun je het beste de Nederlandse Belastingdienst of een belastingprofessional raadplegen die bekend is met de Nederlandse btw-wetgeving.

Btw-boetes in Nederland

Naleving van de btw-regels is essentieel om boetes en sancties te voorkomen. De Nederlandse autoriteiten kunnen boetes opleggen voor verschillende soorten overtredingen:

Type overtreding Straf Beschrijving Boete / Strafbereik
Te laat indienen Een btw-aangifte indienen na de deadline. Een vaste boete, met de mogelijkheid van een extra percentage van de verschuldigde btw, afhankelijk van de vertraging.
Late betaling Betaling na de btw-vervaldatum. Rente over het verschuldigde btw-bedrag, berekend vanaf de vervaldatum tot aan de betaling.
Onnauwkeurige aangifte Onjuiste of onvolledige btw-aangifte. Boetes gebaseerd op de mate van fout en het btw-bedrag, tot een bepaalde limiet.
Niet registreren De btw niet registreren wanneer dat vereist is. Boetes en navordering van verschuldigde btw, plus rente.
Overtredingen in het bijhouden van gegevens Slecht bijhouden van btw-administratie en facturen. Boetes afhankelijk van de aard van de overtreding.

Het is belangrijk op te merken dat boetes en rentepercentages kunnen veranderen en moeten worden bevestigd met de meest recente informatie van de Nederlandse Belastingdienst of een belastingadviseur.

Btw-registratiedrempels in Nederland

Voor bedrijven die actief zijn in Nederland is het cruciaal om te weten wanneer btw-registratie verplicht wordt:

  • Voor lokale Nederlandse bedrijven: De btw-registratiedrempel is een omzet van €20.000. Zodra deze drempel wordt overschreden, moet een bedrijf zich registreren voor de btw.
  • Voor in de EU gevestigde bedrijven: btw-registratie is vereist voor alle belastbare verkopen aan Nederlandse consumenten, zonder drempel.
  • Voor niet in de EU gevestigde bedrijven: Over het algemeen verplicht om zich te registreren voor btw vanaf de eerste belastbare levering aan Nederlandse consumenten, en mogelijk moet een fiscaal vertegenwoordiger worden aangesteld.

Deze drempels zijn onderhevig aan wijzigingen en er kunnen andere voorwaarden gelden voor specifieke diensten, zoals elektronische, telecommunicatie- en omroepdiensten aan consumenten. Het is raadzaam om op de hoogte te blijven van de laatste Nederlandse regelgeving of een belastingadviseur te raadplegen voor nauwkeurig advies over het voldoen aan de vereisten voor btw-registratie in Nederland.

New at Staxxer: Bookkeeping

Try 30 days for free!

Vragen?

Do you have inventory stored abroad because you sell through Amazon FBA, for example, or use a European fulfillment center? Then you need an European VAT registration in that country! Save yourself the paperwork and let us apply for your VAT registration.

Where can I use the VAT registration?

You can use the VAT number for any business purpose. For example, when selling through Amazon, Bol.com, Shopify or another platform. The number is also valid if you are going to do business locally that requires a European VAT number.

If you have a VAT registration abroad, you will also have to file VAT returns there. How often and when to do so, depends on the country. It can be monthly, or quarterly.

We understand that you don’t feel like doing all the VAT administration. So leave it to us: link your sales accounts to Staxcloud, so we can always accurately file your European VAT return. Then you won’t spend any more time on VAT returns.

July 1, 2021, the One Stop Shop went into effect, also known as the One-Stop Shop system. Do you sell more than €10,000.- across borders every year? Through this new regulation, you declare your VAT of all the countries in which you do business at once. If you have all your stock in your country of residence, you no longer need a VAT number in those other countries. In the One Stop Shop declaration, you declare every cross-border sale within the EU.

That involves quite a bit of math. Especially if you sell through multiple platforms! We’ve come up with something on that: you can link all your sales channels (Amazon, Bol.com, Shopify and more) to Staxcloud. This way you always have all your VAT data at hand, and within 5 minutes you have your One Stop Shop declaration arranged. Staxcloud does the calculations, and our Staxxers handle the declaration further. Handy right?

A tariff is a tax on imported goods, and the tariff number, also called a tariff code or HS code, gives customs officials more information about what kind of item is being imported. The standard code is a six-digit number, but some countries have codes of 8 or 10 digits.

Inhoudsopgave
Andere guides
Btw-gids voor Duitsland
Btw-gids voor Spanje
EPR-gids voor Duitsland
Staxxer in de praktijk

500+ tevreden klanten