Btw-gids voor Polen

Ontdek de ins en outs van btw-tarieven en naleving in Polen. Leer alles wat je moet weten over de Poolse btw, van btw-registratie tot btw-aangifte.

Btw-gids voor Polen

Welkom bij onze uitgebreide gids over btw (belasting over de toegevoegde waarde) voor Polen, voornamelijk bedoeld voor verkopers van e-commerce in Europa die zich op de Poolse markt willen begeven. Bij het opstarten van een zakelijke onderneming in Polen is een grondig begrip van het Poolse btw-stelsel van het grootste belang om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt en dat je je houdt aan zowel de lokale als de btw-regels van de Europese Unie. Hieronder geven we cruciale inzichten in de btw-tarieven voor verschillende productcategorieën, registratiemethoden, indieningsvereisten en andere saillante details.

Poolse btw-tarieven in 2024

Polen heeft, net als alle EU-lidstaten, de discretionaire bevoegdheid om verschillende btw-tarieven vast te stellen, op voorwaarde dat ze boven het EU-minimum van 15% liggen. Als btw-plichtige verkoper in Polen is het van cruciaal belang dat je het juiste btw-tarief toepast op je transacties en dat je de geïnde btw afdraagt aan de Poolse belastingdienst.

De volgende tabel geeft de huidige btw-tarieven in Polen weer:

Tarief Type Gedekte goederen/diensten
23% Standaard BTW-tarief Alle andere belastbare goederen en diensten waarvoor geen verlaagd of nultarief geldt.
8% Verlaagd btw-tarief Voedingsmiddelen, watervoorziening, farmaceutische producten, medische apparatuur voor gehandicapten, kinderzitjes voor in de auto, personenvervoer, kranten, tijdschriften, hotelaccommodatie, restaurant- en cateringdiensten en meer.
5% Verlaagd btw-tarief Sommige voedingsmiddelen, boeken over verschillende fysieke hulpmiddelen, tijdschriften en meer.
0% Nultarief Bepaalde medische en tandheelkundige zorg.

Polen past ook speciale verlaagde tarieven toe in het kader van bepaalde regelingen:

Tarief Regeling Details
7% Forfaitair belaste landbouwers Forfaitaire terugbetalingen aan forfaitair belaste landbouwers overeenkomstig artikel 115, lid 2, van de Poolse btw-wet.
4% Taxichauffeurs (forfaitaire belasting) Diensten verleend door taxichauffeurs onder de forfaitaire belastingregeling, gedetailleerd in artikel 114.

Meer informatie over de specifieke items die onder de verlaagde en nultarieven vallen, is te vinden in de Poolse btw-wet met verwijzing naar de Poolse classificatie van goederen en diensten (PKWiU 2008).

Btw-compliance in Polen

Naleving van de Poolse btw-regels is essentieel voor elk bedrijf dat in het land actief is. Dit houdt in dat je een Pools btw-nummer moet aanvragen en je moet houden aan de vereisten voor het indienen van een btw-aangifte.

Hoe registreer je je voor btw in Polen?

Niet-ingezeten bedrijven die belastbare leveringen willen verrichten in Polen, moeten zich registreren voor de btw. Het proces houdt in:

  1. Aanvraag indienen: Vul de vereiste btw-registratieformulieren in, die verkrijgbaar zijn op de website van de Poolse belastingdienst of bij een plaatselijk belastingkantoor.
  2. Documenten verstrekken: Zorg voor begeleidende documentatie, zoals oprichtingscertificaten, identificatiedocumenten van bedrijfsdirecteuren en een gedetailleerd plan van bedrijfsactiviteiten in Polen.

Na de succesvolle verwerking van je aanvraag zullen de Poolse autoriteiten een btw-nummer uitgeven dat essentieel is voor al je btw-transacties in het land.

Poolse btw-aangiften

Bedrijven die in Polen voor de btw geregistreerd staan, moeten regelmatig btw-aangifte doen. De indieningsfrequentie en deadlines hangen af van de specifieke kenmerken van je bedrijfsactiviteiten.

  1. Elektronisch indienen: btw-aangiften moeten meestal elektronisch worden ingediend via het daarvoor bestemde systeem van de Poolse belastingdienst.
  2. Indiening en afdracht voor leveringen van goederen en diensten: Het is van cruciaal belang om btw-aangiften in te dienen en alle verschuldigde betalingen over te maken volgens het voorgeschreven schema om mogelijke boetes te voorkomen.

Voor uitgebreide indieningsinstructies en de laatste updates over btw-aangifteprocedures kun je het beste de Poolse belastingdienst of een belastingprofessional met ervaring in de Poolse btw-wetgeving raadplegen.

btw-boetes in Polen

Naleving van de btw-regelgeving is noodzakelijk om financiële boetes te voorkomen. De Poolse belastingdienst legt boetes op voor verschillende overtredingen met betrekking tot btw-naleving. De boetes zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat bedrijven hun btw-verplichtingen snel en nauwkeurig nakomen.

Tabel van btw-gerelateerde boetes

Type overtreding Straf Beschrijving Boete / Strafbereik
Te laat indienen Geen btw-aangifte ingediend op de vervaldatum. Rente op de verschuldigde belasting tegen het wettelijke tarief, mogelijkheid van strafrechtelijke fiscale aansprakelijkheid.
Te late betaling Te late betaling van verschuldigde btw. Rente op de te late betaling tegen de wettelijke rente.
Onnauwkeurige aangifte volgens de btw-richtlijn Fouten of onvolledige informatie in btw-aangifte. Tot 100% van de te weinig aangegeven belasting of onjuistheid, plus wettelijke rente.
Niet registreren De btw niet registreren wanneer dat wel vereist is. Boetes in verhouding tot de btw die betaald had moeten worden, plus de wettelijke rente.
Overtredingen in het bijhouden van gegevens Onvoldoende bijhouden van btw-facturen en -administratie gedurende de vereiste periode. Financiële sancties afhankelijk van de ernst en impact van de ontoereikendheid van de administratie.

Deze waarden zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de omstandigheden van elk geval. De huidige wet- en regelgeving moet worden bekeken voor de meest nauwkeurige informatie. Het inschakelen van een belastingprofessional voor adviesdiensten wordt ten zeerste aanbevolen voor gedetailleerde begeleiding en zekerheid over naleving.

Registratiedrempels voor btw in Polen

Voor ondernemers die overwegen om zaken te doen in Polen, is het essentieel om de drempels voor verplichte btw-registratie te begrijpen:

  • Voor lokale Poolse bedrijven: btw-registratie is verplicht wanneer de omzet in het voorgaande belastingjaar meer dan 200.000 PLN (ongeveer 45.000 EUR) bedroeg.
  • Voor in de EU gevestigde bedrijven: Er is geen drempel voor btw-registratie; het is vereist vanaf de eerste verkoop aan Poolse consumenten.
  • Voor niet in de EU gevestigde bedrijven: Verplichte btw-registratie vanaf de eerste verkoop, en een fiscaal vertegenwoordiger kan nodig zijn voor het registratieproces.
New at Staxxer: Bookkeeping

Try 30 days for free!

Vragen?

Do you have inventory stored abroad because you sell through Amazon FBA, for example, or use a European fulfillment center? Then you need an European VAT registration in that country! Save yourself the paperwork and let us apply for your VAT registration.

Where can I use the VAT registration?

You can use the VAT number for any business purpose. For example, when selling through Amazon, Bol.com, Shopify or another platform. The number is also valid if you are going to do business locally that requires a European VAT number.

If you have a VAT registration abroad, you will also have to file VAT returns there. How often and when to do so, depends on the country. It can be monthly, or quarterly.

We understand that you don’t feel like doing all the VAT administration. So leave it to us: link your sales accounts to Staxcloud, so we can always accurately file your European VAT return. Then you won’t spend any more time on VAT returns.

July 1, 2021, the One Stop Shop went into effect, also known as the One-Stop Shop system. Do you sell more than €10,000.- across borders every year? Through this new regulation, you declare your VAT of all the countries in which you do business at once. If you have all your stock in your country of residence, you no longer need a VAT number in those other countries. In the One Stop Shop declaration, you declare every cross-border sale within the EU.

That involves quite a bit of math. Especially if you sell through multiple platforms! We’ve come up with something on that: you can link all your sales channels (Amazon, Bol.com, Shopify and more) to Staxcloud. This way you always have all your VAT data at hand, and within 5 minutes you have your One Stop Shop declaration arranged. Staxcloud does the calculations, and our Staxxers handle the declaration further. Handy right?

A tariff is a tax on imported goods, and the tariff number, also called a tariff code or HS code, gives customs officials more information about what kind of item is being imported. The standard code is a six-digit number, but some countries have codes of 8 or 10 digits.

Inhoudsopgave
Andere guides
Btw-gids voor Duitsland
Btw-gids voor Spanje
EPR-gids voor Duitsland
Staxxer in de praktijk

500+ tevreden klanten