Nieuwe wet voor Amazon: Digital Markets Act (DMA)

Eerder gaf de Europese Commissie groen licht voor een nieuwe wet: de Digital Markets Act (DMA, Wet Inzake Digitale Markten). De wet treft de tien tot vijftien grootste online platforms, die “gatekeepers” worden genoemd. Hoogstwaarschijnlijk hoort Amazon hierbij, en gaat de wet merkbare gevolgen hebben voor jou als Amazonverkoper. In dit artikel leggen we je uit wat de wet inhoudt, en wat jij ervan gaat merken!

Wat is de Digital Markets Act (DMA)?

Het doel van de wet is om de macht van de 10 tot 15 grootste online platforms in te perken, en een eerlijker speelveld te creëren voor de kleinere ondernemer. Hier is een nieuwe set regels voor opgesteld, die de DMA vormen. Zo gaat er bijvoorbeeld een verbod komen op het voortrekken van eigen diensten, wordt een meer gelijke behandeling van verkopers verplicht en komen er regels voor een goede omgang met data.

Voor wie geldt de Digital Markets Act (DMA)?

De nieuwe wet geldt voor de 10 tot 15 grootste online platforms. Deze worden “gatekeepers”, oftewel poortwachters genoemd. Een platform classificeert als poortwachter, als:

  • het bedrijf een grote impact heeft op de (interne) markt, een goede economische positie heeft, en actief is in meerdere EU-landen;
  • het een bemiddelende positie heeft. Dat wil zeggen dat de gebruikers van het platform worden verbonden met verschillende bedrijven;
  • het bedrijf een ‘verankerde’ positie in de markt heeft. In andere woorden: de laatste drie jaar golden de bovenstaande twee punten.

Met een aandeel van 30% van de gebruikers en 60% van de inkomsten in de e-commerce sector, wordt Amazon naar alle waarschijnlijkheid tot poortwachter benoemd. Andere potentiële poortwachters zijn Microsoft, Meta en Google.

Wat ga ik als verkoper op Amazon merken van de DMA?

Verkoop jij op Amazon? Dan ga jij waarschijnlijk wel wat merken van de DMA. Het klinkt wellicht negatief, maar eigenlijk vallen de maatregelen positief uit voor de verkoper. Een paar voorbeelden uit het huidige plan:

  • Een meer gelijke behandeling van verkopers: er wordt nu eerlijker bepaald wie de Buy Box wint (wat jouw conversie omhoog helpt!). Nu wordt nog bepaald wie de Buy Box krijgt, aan de hand van de inrichting van jouw account. Bijvoorbeeld: of je voldoende voorraad hebt liggen, of je een FBA-verkoper bent en hoe goed je wordt beoordeeld door klanten. Dat wordt straks een stuk eerlijker, doordat (bijvoorbeeld) FBA-verkopers niet meer worden voorgetrokken.
  • Naast de Buy Box, komt er een alternatieve aanbieding voor klanten die een snelle levering niet zo belangrijk vinden. Hierdoor worden Prime-verkopers niet meer voorgetrokken.
  • Ben je een Prime-verkoper? Dan mag je voortaan zelf je fulfilmentpartner kiezen, en ben je niet langer verplicht om voor Amazon FBA te gaan. Op deze manier geeft Amazon geen voorkeur meer aan hun eigen diensten.

Gaat Amazon zich wel aan deze regels houden?

Dat is ze geraden, anders kan ze een geldboete worden opgelegd. Deze kan tot 10% van de wereldwijde jaaromzet zijn. Gaan ze daarna nog een keer de mist in? Dan kan het oplopen tot wel 20%. Amazon zette in 2021 zo’n 496,8 miljard dollar om – dat is omgerekend ongeveer 400 miljard euro. De boete zou dus 40 miljard kunnen zijn (of meer, als de omzet is gegroeid in 2022)!

Daarnaast kan de commissie een dwangsom opleggen. Dit zouden periodieke financiële sancties zijn, tot 5% van de gemiddelde dagomzet. Ten slotte kunnen er ook nog sancties worden opgelegd als een poortwachter de nieuwe regels niet nakomt. Deze worden opgelegd bij systematische overtreding. Na marktonderzoek zullen er dan extra maatregelen worden opgelegd. Deze extra maatregelen worden te zijner tijd bepaald om in verhouding te staan tot de overtredingen. De EU kan een poortwachter zo dwingen ander gedrag te vertonen, of zelfs een deel van het bedrijf te verkopen.

Hoe nu verder?

De regels van de DMA gaan in mei 2023 van kracht.  Sinds 2018 loopt er een antitrustonderzoek vanuit de Europese Commissie naar (o.a.) hoe Amazon omgaat met gegevens. De maatregelen die hieruit voortvloeien, zijn tevens bedoeld om Amazon alvast voor te bereiden op de ingang van de DMA. Het officiële plan hiervoor is 20 december 2022 december gepubliceerd. Lees hier het officiële plan van de Europese Commissie.

Vanaf de ingang van de regels – mei 2023 – hebben platforms die kerndiensten aanbieden 2 maanden te tijd om zich te melden, en daarna heeft de Europese Commissie 2 maanden de tijd om poortwachters definitief te benoemen. Als de poortwachters zijn benoemd, hebben ze 6 maanden te tijd om hun bedrijf in te richten naar de nieuwe regels van de DMA. 

Het zal dus wel even duren voordat de DMA merkbaar is voor jou als verkoper, maar misschien voert Amazon de maatregelen (die voortvloeien uit het EU-onderzoek) al eerder in als voorbereiding op de wet. 

Inhoudsopgave
Meest gelezen artikelen

Grenzeloos groeien zonder gedoe? Wij automatiseren btw en EPR voor e-commerce bedrijven.