Uitgebreide Producentverantwoordelijkheid (EPR) in Europa

Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (Epr) In Europa

We hebben eerder de afvalwetgeving in Europa besproken, waarbij we ons vooral op Duitsland concentreerden met artikelen over VerpackG en ElektroG. Als u in Duitsland verkoopt en een opfriscursus nodig heeft over de regelgeving, raden wij u aan deze stukken door te nemen. Ze dekken ook de verplichte EPR-registratie die Amazon vereist. Maar wist u dat elke EU-lidstaat zijn eigen EPR-systeem heeft? Samen verkennen we de wereld van EPR aan de hand van een aantal leidende vragen.

Waar komt EPR vandaan?

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) is geen nieuw concept. Het vloeit voort uit de EU-wetgeving, in het bijzonder de Richtlijn Verpakking en Verpakkingsafval (PPWD). Deze richtlijn stelt een juridisch kader vast voor afvalbeheer binnen de Europese Unie, met als doel het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Omdat de richtlijn niet specificeert hoe EPR door de lidstaten moet worden geïmplementeerd, variëren de praktijken wat betreft de toewijzing van verantwoordelijkheden en kosten voor de inzameling en sortering van verpakkingsafval onder de betrokken partijen.

 

Wat is EPR precies?

EPR is een beleidsinstrument dat fabrikanten verantwoordelijk maakt voor de gehele levenscyclus van hun producten. Deze verantwoordelijkheid gaat verder dan ontwerp en productie en omvat ook de inzameling, recycling en definitieve verwijdering van producten. Een van de uiteindelijke doelen is een economisch stimuleringssysteem dat fabrikanten aanmoedigt producten te ontwerpen die gemakkelijker kunnen worden hergebruikt of gerecycled.

 

Waarom is dit nu relevant?

Recente ontwikkelingen in de wetgeving hebben belangrijke vereisten geïntroduceerd om een ​​grotere harmonisatie en betere handhaving van EPR-systemen in de hele EU te garanderen. Hoewel de meeste, maar niet alle, lidstaten EPR-systemen hebben geïmplementeerd, vereist de PPWD dat alle lidstaten tegen 2024 EPR-systemen voor verpakkingen implementeren. Deze ontwikkelingen zijn vooral relevant voor e-commerceverkopers die verpakkingen voor hun producten gebruiken (met andere woorden: wij allemaal).

 

Waar is mijn verklaring op gebaseerd?

De door producenten/importeurs aangegeven en betaalde vergoedingen zijn gebaseerd op het gewicht (per ton) van het verpakkingsmateriaal dat op de markt wordt gebracht. Ook hier moeten EPR-systemen verpakkingen bevorderen die zijn ontworpen, geproduceerd en op de markt gebracht op een manier die hoogwaardig hergebruik of recycling van verpakkingen ondersteunt en de impact op het milieu minimaliseert.

 

Over wat voor soort afval hebben we het?

EPR-categorieën omvatten een breed scala aan producten, waaronder batterijen, autowrakken, grafisch papier, oliën, verpakkingen en elektronisch afval (AEEA).

 

Wat betekent dit voor mij als e-commerceverkoper?

E-commerceverkopers moeten zich registreren bij de juiste overheidsinstantie en/of een geautoriseerd financieringsprogramma voor afvalinzameling, recycling en terugwinning. Daarnaast moet u rapporten verstrekken over de hoeveelheden producten/materialen die u op de markt brengt. Deze verplichtingen variëren wereldwijd, dus het is van cruciaal belang om de EPR-wetgeving te onderzoeken voor elk land waarin u actief bent.

 

Hoe zit het met de verschillende lidstaten in Europa?

Omdat de PPWD niet voorschrijft hoe EPR moet worden geïmplementeerd, variëren de praktijken van lidstaat tot lidstaat. Dit betekent dat de verantwoordelijkheden en kosten voor het inzamelen en sorteren van verpakkingsafval per land verschillen, afhankelijk van het EPD-systeem. We geven graag enkele voorbeelden van verschillende EPD-praktijken:

 • In Frankrijk Alle producenten die in Frankrijk afval produceren, moeten zich registreren voor verpakkingsafval. U moet een UIN-nummer verkrijgen door u te registreren bij ADEME. Dit kan worden gedaan via een Producer Responsibility Organization (PRO), die mogelijk verantwoordelijk is voor het namens u verkrijgen van de UIN. Wel moet u eerst alle bedrijfsgegevens aanleveren met bewijsstukken en de hoeveelheid gebruikte verpakkingen voor dat jaar.
 • In Duitsland moet u zich registreren bij het Centraal Verpakkingsregister (ZSVR) en, afhankelijk van het type EPR-producten, registreren bij de bevoegde autoriteit om een ​​registratienummer te verkrijgen. Er zijn verschillende categoriespecifieke wetten zoals de VerpackG, ElektroG en BatterieG. Ook voor verpakkingen bestaat er een speciaal register, het LUCID verpakkingenregister. Alle fabrikanten en detailhandelaren moeten voldoen aan de bepalingen van de nieuwe Duitse Verpakkingswet. Dit betekent dat de regelgeving geldt voor iedereen die verpakkingen levert aan Duitsland.
 • In Spanje zijn producenten verantwoordelijk voor de verpakking. Er wordt van je verwacht dat je deze stappen volgt:
  • Registreer u voor een Spaans NIF-belastingnummer als uw bedrijf er nog geen heeft.
  • Word lid van één van de erkende Producentenverantwoordelijkheidsorganisaties (PRO) en ontvang een lidmaatschapscertificaat.
  • De PRO die uw bedrijf heeft gekozen, helpt fabrikanten te registreren bij het Spaanse Ministerie van Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging (MITECO), dat vervolgens het EPR-nummer zal uitgeven.
  • Voer periodieke betalingen uit aan de eco-operator op basis van hun tarieven en afvalvolumes (licentievergoeding).
  • Rapporten indienen over de hoeveelheid verpakkingen die elk productiejaar op de markt wordt gebracht.
 • In Slowakije is de Verpakkingswet van toepassing op fabrikanten en distributeurs voor het importeren en verpakken of afvullen van producten. Hier moet u zich als producent registreren bij het Nationaal Register van Aan verplichtingen gebonden Partijen met de hulp van het Ministerie van Milieu om het registratienummer (EPR) te ontvangen. Producenten of distributeurs moeten contracten hebben voor terugnamesystemen en een minimale contractperiode van twee jaar met Eco-operators. Producenten zijn verplicht een milieubijdrage te leveren voor het door de overheid vastgestelde bedrag. Ook moet er ieder kwartaal een rapportage worden ingediend, inclusief nulrapporten met verpakkingshoeveelheden.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Met een groeiende focus op
duurzaamheid
en een circulaire economie wordt verwacht dat EPR-regelingen zullen uitbreiden en strenger zullen worden. Dit zal in de nabije toekomst waarschijnlijk leiden tot meer categorieën (dat wil zeggen producten) die onder de EPR vallen, hogere recyclingdoelstellingen en strengere productontwerpeisen. En aangezien elke lidstaat zijn eigen systeem kan opzetten, zal het interessant zijn om te zien hoe het ons als ondernemers in de toekomst zal vergaan!

 

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig of heeft u simpelweg geen tijd om dit land voor land uit te zoeken, neem dan gerust contact op met Staxxer voor advies op maat. Onze experts staan ​​klaar om u te helpen bij het navigeren door de complexe wet- en regelgeving, zodat u zich kunt concentreren op de groei van uw e-commercebedrijf.

Inhoudsopgave
Meest gelezen artikelen

Grenzeloos groeien zonder gedoe? Wij automatiseren btw en EPR voor e-commerce bedrijven.