VAT in the Digital Age: de nieuwe regels uitgelegd

Vat In The Digital Age

Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstellen gepresenteerd onder de titel “btw in het Digitale Tijdperk”, ofwel “VAT in the Digital Age” (ViDA). Deze voorstellen benadrukken de belangrijkste gebieden waarin de btw in de Europese Unie in de komende jaren zal worden gemoderniseerd. In het bijzonder zullen de digitale rapportagevereisten in de EU een aanzienlijke invloed hebben op de B2B-handel binnen de EU. Wat kunnen we verwachten tussen 2024 en 2028?

Dit overzicht biedt updates over alle ontwikkelingen met betrekking tot het ViDA-voorstel. We leiden je door de regels die tussen 2024 en 2028 van kracht zullen worden, en presenteren aan het eind een tijdlijn met alle veranderingen.

Waarom is het ‘VAT in the Digital Age’ voorstel gedaan?

De reden voor het voorstel is duidelijk: de EU verloor €93 miljard (!) aan btw-inkomsten in 2020, volgens het btw-gapport van 2022. Opmerkelijk is dat ongeveer een kwart van deze verloren inkomsten toe te schrijven is aan btw-fraude, vooral in verband met intra-EU-handel. Bovendien vormen de bestaande btw-mechanismen een complexe last voor bedrijven, met name voor mkb’s en scale-ups die over de grens verkopen.

De voorgestelde veranderingen willen dit gat proberen te dichten. Naar verwachting gaan de voorstellen 18 miljard meer aan btw-inkomsten opleveren, waarvan 11 miljard (!) als gevolg van fraudebestrijding.

Het ‘VAT in the Digital Age’-voorstel van de Europese Commissie bevat drie kernveranderingen:

Wat gaat er veranderen? De 3 belangrijkste punten:

1. Real-time digitale rapportage via e-facturering

Deze verandering introduceert digitale btw-rapportage via e-facturering. De voordelen? Autoriteiten weten hierdoor snel van transacties af, wat btw-fraude tegengaat: dat gaat zo’n €11 miljard minder btw-fraude per jaar opleveren. Bovendien levert het jaarlijks €4,1 miljard minder nalevingskosten op voor EU-handelaren (gedurende de komende 10 jaar!) én meer eenheid tussen nationale systemen.

Dit zijn de precieze veranderingen:

 • E-facturatie: vanaf 1 januari 2028 wordt elektronisch factureren (e-facturatie) de norm in de EU. Alleen in bepaalde, door de EU-lidstaat goedgekeurde situaties, zijn papieren facturen nog toegestaan.
 • Standaard voor facturen: de EU introduceert een uniforme e-factuurstandaard. Bedrijven mogen deze methode gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de koper of verificatie van de Belastingdienst.
 • Real-time digitale rapportage: de huidige EU Leverancierslijst verdwijnt. Vanaf 1 januari 2028 komt er een nieuw rapportagesysteem voor bepaalde leveringen en diensten, genaamd ‘Real-Time Digital Reporting’. Bedrijven rapporteren op basis van elke transactie en hebben twee werkdagen om dit na het factureren te doen. De rapportage-eisen worden uitgebreider dan wat nu in de EU-leverancierslijst staat. Dit geldt ook voor bepaalde ‘B2B-hoofdregeldiensten’ met de verplichte verleggingsregeling.
 • Real-time facturering: voor intracommunautaire leveringen van goederen worden de factureringsregels strenger. Vanaf 1 januari 2028 moeten facturen binnen twee werkdagen na het belastbare moment worden uitgereikt. Dit geldt ook voor bepaalde B2B-diensten, geleverd onder de verleggingsregeling door aanbieders buiten de betreffende EU-lidstaat.
 • Andere digitale meldplichten: EU-landen kunnen besluiten om digitale rapportageverplichtingen in te stellen voor andere soorten transacties, zoals binnenlandse leveringen tussen bedrijven of aan eindklanten.

2. Herziene btw-regels voor platformeconomie

De Europese Commissie wil nieuwe regels voor de platformeconomie. Bij een platformeconomie fungeren digitale platforms als tussenpersonen tussen aanbieders en consumenten. Denk aan populaire online marketplaces zoals Amazon en eBay.

Ze richten zich op het ‘geacht leverancier-regime’ voor platforms zoals AirBnB en Uber in de short-stay en vervoerssectoren. Het voorstel maakt platformen (de exploitanten) verantwoordelijk voor het innen en afdragen van btw als hun gebruikers dit niet doen, zoals kleine ondernemingen of individuele aanbieders.

Dit, samen met andere aanpassingen, zorgt voor een gelijke aanpak in alle EU-landen en maakt het speelveld gelijker tussen online en traditionele diensten (zoals taxi’s en hotels) en online platforms (zoals AirBnB en Uber). Het maakt het ook eenvoudiger voor MKB’s om btw-regels in andere EU-landen te begrijpen en na te leven.

3. Een enkele btw-registratie in de EU

Dit voorstel betreft een uitbreiding van de One Stop Shop-regeling. Een korte recap: de One Stop Shop (OSS)-regeling, zoals we deze kennen, is relatief nieuw. De regeling werd van kracht op 1 juli 2021 en betekende de komst van één algemeen Europees drempelbedrag van 10.000 euro voor alle afstandsverkopen. Dankzij de OSS wordt de internationale btw-regeling voor veel ondernemers vereenvoudigd: men hoeft slechts één keer per kwartaal een OSS-aangifte in te dienen bij de Belastingdienst. Deze zorgt dan dat het correcte btw-bedrag wordt verdeeld onder de EU-landen waarin de ondernemer zaken doet.

Wat gaat er veranderen? De ‘One-Stop-Shop’ (OSS) regeling wordt mogelijk vanaf 2025 uitgebreid. Momenteel stelt OSS sommige bedrijven in staat om zich voor btw in slechts één EU-lidstaat te registreren, ondanks dat ze in verschillende landen actief zijn. Hierdoor kunnen bedrijven die in een andere EU-lidstaat aan consumenten verkopen, zich één keer voor de hele EU registreren voor btw en aan hun verplichtingen voldoen via één centraal, online portaal in hun eigen taal. De Commissie wil dat dit ook geldt voor zaken zoals leveringen & installaties en overdrachten van eigen goederen binnen de EU. Daarnaast vervalt de vereenvoudiging van “call-off stock”.

Bovendien plant de Europese Commissie een verplichte verleggingsregeling voor B2B-leveringen door leveranciers buiten een EU-lidstaat aan in die staat btw-geregistreerde afnemers. Dit moet het aantal btw-registraties voor internationale bedrijven ook terugdringen.

Om de inning van btw verder te verbeteren, wordt onder andere de ‘Import One Stop Shop’ (IOSS) verplicht gesteld voor bepaalde platforms die verkopen aan consumenten binnen de Europese Unie.

Welke impact heeft ViDA op jouw bedrijf?

De veranderingen hebben veel voordelen. Zo zou de adoptie van real-time digitale rapportage lidstaten kunnen helpen om jaarlijks tot €11 miljard te herstellen de komende tien jaar. Daarnaast zorgen gestroomlijnde btw-regels voor meer eerlijkheid en nalevingsgemak in de platformeconomie. Ten slotte kan de introductie van een uniform btw-registratiemodel in de EU bedrijven, met name KMO’s, helpen jaarlijks zo’n €8,7 miljard  aan administratieve kosten te besparen over het komende decennium.

Maar wat ga jij er van merken?

 1. Real-time digitale rapportage via e-facturering:
  • Voor verkopers op platforms zoals Amazon, Bol.com en Shopify betekent dit waarschijnlijk een verhoogde administratieve last. Vooral in het begin, omdat systemen aangepast moeten worden om te voldoen aan de real-time digitale rapportage.
 2. Herziene btw-regels voor platformeconomie:
  • Platforms zoals Amazon of Bol.com kunnen verantwoordelijk worden voor het innen en afdragen van btw namens hun verkopers, vooral als die verkopers kleinschalige ondernemers of individuele aanbieders zijn. Hoe platformen dit gaan invullen en of er extra regels of compliance-controles komen voor verkopers, is nog onduidelijk.
 3. Een enkele btw-registratie in de EU:
  • Voor internationale verkopers die gebruik maken van platforms kan de uitbreiding van de OSS-regeling een zegen zijn. Het vereenvoudigt hun btw-aangifteproces aanzienlijk.
  • Anderzijds, met de verplichte verleggingsregeling, zouden bedrijven die goederen verkopen in verschillende EU-landen kunnen profiteren van minder administratieve lasten.

Wat nu?

De ministers van Financiën van de EU (‘Ecofin’) kwamen 11 en 12 september 2023 bij elkaar om de voorstellen opnieuw te bekijken, en zullen dat op 15 en 16 september weer doen. Verschillende EU-lidstaten hebben al opgeroepen tot ten minste een jaar uitstel van de nieuwe regels, met name de vernieuwde regels voor e-facturering in 2028. Spanje, momenteel voorzitter van de EU-raad, wil dat de ministers van Financiën op 8 december 2023 tijdens hun Ecofin-vergadering een bevestigende stem uitbrengen. Deze stem is onmisbaar om te voldoen aan de voorgestelde uitrol van de nieuwe regels tussen 2024 en 2028.

Ties den Dekker, CEO van Staxxer, staat niet te kijken van de oproep tot uitstel: “De One Stop Shop zoals we hem kennen is nog niet uit de kinderschoenen. We zien dat de gemiddelde e-commerce ondernemer de OSS nog niet in de vingers heeft, waardoor ook belastingautoriteiten incorrecte of incomplete OSS-aangiftes binnenkrijgen. Ik denk dat we fase één van de OSS eerst goed moeten afronden, voordat er over vernieuwing wordt gepraat. Geef het tijd.”

Hieronder vind je een tijdlijn met een samenvatting van alle veranderingen. Wil je ‘m bewaren voor je eigen overzicht? Dat kan!

[button text=”Download ViDA tijdlijn” expand=”false” link=”https://staxxer.com/wp-content/uploads/2023/09/ViDA-Timeline-NL.pdf”]

Staxxer zorgt voor 100% btw-compliance

In heel Europa, waar je ook verkoopt. Weten welke oplossing het best past bij jouw bedrijf? Plan hieronder direct een meeting in met één van onze btw-experts voor persoonlijk en vrijblijvend advies.

Vat In The Digital Age

Inhoudsopgave
Meest gelezen artikelen

Grenzeloos groeien zonder gedoe? Wij automatiseren btw en EPR voor e-commerce bedrijven.