EPR-gids voor Spanje

Lees hoe de nieuwe Spaanse EPR-regels voor verpakkingen van invloed zijn op e-commerce. Blijf compliant met deadlines voor rapportering en begrijp uw verplichtingen als producent.

Gids voor naleving van de Uitgebreide Producentverantwoordelijkheid (EPR) voor e-commerce in Spanje

In het kader van de Spaanse EPR-regelgeving worden producenten verantwoordelijk gehouden voor de milieueffecten van hun producten, van productie tot afval na consumptie. Deze uitgebreide gids is bedoeld om verkopers van e-commerce op de Europese markt te ondersteunen bij hun naleving van de EPR in Spanje.

Belangrijkste actoren en definities

Wie is een producent?

In de Spaanse context van de EPR omvat een producent elke entiteit die in Spanje producten onder haar eigen merk vervaardigt, importeert of verkoopt. Dit geldt ook voor degenen die producten van buiten de Europese Unie in Spanje importeren.

Organisaties voor producentenverantwoordelijkheid (PRO’s)

Spanje heeft PRO’s aangewezen als de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van afvalinzameling en -verwerking in overeenstemming met de EPR-verplichtingen. Het zijn non-profitorganisaties die gemachtigd zijn door regionale en nationale autoriteiten. Ze zijn wettelijk verplicht om de recyclingaantallen te rapporteren aan de Spaanse overheid.

Gemachtigd vertegenwoordiger voor naleving

Voor buiten Spanje gevestigde bedrijven die zich bezighouden met de verkoop van batterijen of accu’s op Spaans grondgebied, is het voor de naleving van de EPR-regelgeving noodzakelijk om een gemachtigde vertegenwoordiger aan te stellen. Deze persoon of entiteit is belast met het beheer van de verplichtingen en interacties van het bedrijf met overheidsinstanties met betrekking tot de naleving van EPR.

Stappen voor EPR-naleving in Spanje

Om te voldoen aan de Spaanse EPR-regelgeving moeten producenten eerst vaststellen welke productcategorieën van toepassing zijn op de artikelen die ze verkopen. Hierna is de volgende stap om je te registreren bij de relevante PRO voor elke categorie. Na registratie moeten producenten de hoeveelheden producten die op de markt zijn gebracht rapporteren en vergoedingen betalen zoals bepaald door de PRO.

Belangrijkste stappen voor naleving van EPR

  1. Registreer je bij een Producer Responsibility Organization (PRO) voor elke relevante productcategorie, EPR-registratie is vereist. Je hebt een uniek registratienummer nodig voor elke categorie en je moet je dus registreren bij de relevante, meerdere individuele systemen.
  2. Voldoen aan de jaarlijkse rapportageverplichtingen en de nodige vergoedingen betalen om de geldigheid van het UIN te behouden.

Registratie- en aangifteprocedure

Wie moet zich registreren voor EPR in Spanje?

Een EPR-registratienummer in Spanje is vereist voor bedrijven die onder hun merk produceren, importeren of verkopen in het land, met inbegrip van buitenlandse bedrijven en bedrijven die importeren van buiten de EU.

Wat is de drempel voor EPR-registratie?

Er is geen drempel voor EPR-registratie in Spanje, wat betekent dat elke producent in Spanje zich moet registreren (voor de juiste categorieën). Dit betekent dat je in elk geval een verpakkingsregistratie nodig hebt.

Waar registreren?

De EPR-registratie vindt plaats via de lokale autoriteiten om een producentennummer te verkrijgen en zich aan te sluiten bij de relevante PRO’s voor elke productcategorie.

EPR-productcategorieën en relevante PRO’s

Hier volgt een overzicht van de Spaanse EPR-categorieën en hun relevante PRO’s.

Overzicht van EPR-categorieën en PRO’s in Spanje

Product Categorie PRO(s)
Verpakking Ecoembes (huishoudelijk en commercieel), Ecovidrio (glas)
Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) Recyclia (Ecoasimelec, Ecofimática, Tragamóvil), Ecotic
Batterijen en accu’s Ecopilas, Ecolec
Commercieel papier en karton Aspapel
Chemicaliën en pesticiden Specifieke PRO’s of recyclingsystemen
Meubilair en textiel Komende regelgeving kan PRO’s specificeren

De registratieprocedure

Het registratieproces omvat het identificeren van toepasselijke categorieën, het verzamelen van de nodige documentatie, het indienen van registraties bij regionale afvalautoriteiten en gekozen PRO’s en het verkrijgen van een producentennummer.

Het aangifteproces

Producenten moeten jaarlijks aangifte doen van de hoeveelheden van hun producten op de markt en van de afvalbeheersmaatregelen die ze hebben genomen. Dit proces wordt aangevuld met financiële verplichtingen van het betalen van vergoedingen op basis van gerapporteerde hoeveelheden en vastgestelde tarieven door PRO’s.

Hoe blijft u voldoen aan de EPR-regels?

Naleving wordt gehandhaafd door het nauwkeurig bijhouden van gegevens over verkoop en afvalbeheer, het regelmatig bijwerken van declaraties als gevolg van product- of volumewijzigingen en door op de hoogte te blijven van wetgevingsupdates.

Vereisten voor etikettering

Producten en verpakkingen moeten voorzien zijn van een etiket waarop de recycleerbaarheid wordt aangegeven of dat instructies voor afvalverwijdering bevat, zodat wordt voldaan aan de verplichtingen inzake consumenteninformatie in het kader van de EPR. Voor producten die in Spanje worden verkocht, betekent dit dat een groene stip op alle verpakkingen verplicht is.

Wat als je niet voldoet aan de EPR-voorschriften?

Registratie en verklaring zijn verplichte wettelijke vereisten die de bijdrage van de producent aan milieuduurzaamheid weerspiegelen.

Niet-naleving van de EPR-regelgeving kan leiden tot een reeks sancties. Hieronder vindt je een overzicht van de sancties voor het niet naleven van de EPR-regelgeving in Spanje. Het is belangrijk om te vermelden dat er geen maximumbedrag is voor boetes: zorg er dus voor dat je altijd aan de regels voldoet om onaangename verrassingen te voorkomen. Weet je niet zeker of je 100% compliant bent? Neem dan contact met ons op.

Overzicht van mogelijke sancties

Aspect van niet-nalevingMogelijke sancties
Het niet registreren bij de relevante PROBoetes en sancties
Onjuiste of te late rapportageFinanciële sancties
Niet-betaling van vergoedingenGerechtelijke acties en boetes
Onjuiste etiketteringBoetes en corrigerende maatregelen
Ontbreken van afvalbeheersplanZware financiële sancties en vervolging

 

New at Staxxer: Bookkeeping

Try 30 days for free!

Vragen?

Do you have inventory stored abroad because you sell through Amazon FBA, for example, or use a European fulfillment center? Then you need an European VAT registration in that country! Save yourself the paperwork and let us apply for your VAT registration.

Where can I use the VAT registration?

You can use the VAT number for any business purpose. For example, when selling through Amazon, Bol.com, Shopify or another platform. The number is also valid if you are going to do business locally that requires a European VAT number.

If you have a VAT registration abroad, you will also have to file VAT returns there. How often and when to do so, depends on the country. It can be monthly, or quarterly.

We understand that you don’t feel like doing all the VAT administration. So leave it to us: link your sales accounts to Staxcloud, so we can always accurately file your European VAT return. Then you won’t spend any more time on VAT returns.

July 1, 2021, the One Stop Shop went into effect, also known as the One-Stop Shop system. Do you sell more than €10,000.- across borders every year? Through this new regulation, you declare your VAT of all the countries in which you do business at once. If you have all your stock in your country of residence, you no longer need a VAT number in those other countries. In the One Stop Shop declaration, you declare every cross-border sale within the EU.

That involves quite a bit of math. Especially if you sell through multiple platforms! We’ve come up with something on that: you can link all your sales channels (Amazon, Bol.com, Shopify and more) to Staxcloud. This way you always have all your VAT data at hand, and within 5 minutes you have your One Stop Shop declaration arranged. Staxcloud does the calculations, and our Staxxers handle the declaration further. Handy right?

A tariff is a tax on imported goods, and the tariff number, also called a tariff code or HS code, gives customs officials more information about what kind of item is being imported. The standard code is a six-digit number, but some countries have codes of 8 or 10 digits.

Inhoudsopgave
Andere guides
Btw-gids voor Duitsland
Btw-gids voor Spanje
EPR-gids voor Duitsland
Staxxer in de praktijk

500+ tevreden klanten